Poticaj za osnivanje Atelijera Rogić bila je prva samostalna izložba vitraja 1989. godine autora Željke i Borisa Rogića. U širem smislu rijeći Atelijer Rogić kreirali su svi umjetnici, arhitekti kustosi muzeja i likovni kritičari koji su svojim radom i idejama usmjeravali Atelijer prema današnjoj razini. Zbog disperzije interesa aktualne publike i želje za eksperimentiranjem u Atelijeru se izrađuju svjetovni i sakralni vitraji, murali raznovrsne svijetiljke, zrcala te aplikacije na vratima i prozorima, ostakljeni stropovi i slično. Unatoč raznolikim temama i njihovim zahtjevnim realizacijama u Atelijeru je zaživjela imperativna težnja ka novim ostvarenjima koja se realiziraju od najkvalitetnijih materijala uvažavajući sve kanone stečenih znanja . The impetus for the establishment of the Atelier Rogić was the first independent exhibition of stained glass by Željka and Boris Rogić in 1989. In a wider sense the Atelier Rogić was created by, architects, museum curators and art critics who their own work and ideas have directed the Atelier to its present day level. Due to dispersion of public interest and personal wishes to engage themselves in new challenges and experiments, the Rogićs in their Atelier deal with a wide range of worldly and sacral vitrailles, glass murals, lamps, mirrors, architectural items, such as glass ceilings or application for doors and windows, and so on. Despite the variety of themes and their demanding realisations in the Atelier there developed an imperative ambition in new achievements which were realised from the finest materials taking into account all the cannons of their acquired skills. © 2010 - 2013 Atelier ROGIĆ